פדיון הבן

ברכות מזל-טוב על לידת הבן הבכור.

לקראת קיום מצוות פדיון הבן, אתם וודאי מעוניינים לדעת כיצד מקיים את המצווה, ומהי משמעותה? באתר פדיון הבן תמצאו מידע שימושי – מתי עושים פדיון הבן, כיצד ומה צריך להכין לטקס.

באתר תמצאו כהן מתאים לפדיון הבן. ובמדור 'משמעות הפדיון' תוכלו ללמוד וגם להעמיק בפרטי המצווה וטעמיה.

כל המידע באתר נאסף ונערך ע"י הרב יחזקאל הכהן דערען (בעל סמיכה לרבנות), גלישה ושימוש מהנים ומועילים.

מצוות פדיון הבן
שלושים יום מלאים לאחר הלידה של התינוק הבכור עורכים את מצוות פדיון הבן. והסיבה היא: ביציאת עמנו ממצרים, התקדשו בכורי ישראל לעבודה בבית המקדש (זכר להצלתם ממכת בכורות במצרים). לאחר חטא העגל, הכהנים החליפו את הבכורות בעבודת המקדש, והבכורות נדרשו לפדות את עבודתם בנתינת חמשה סלעים לכהנים.

פדיון הבן

מצוות פדיון הבן היא: לאחר שחלפו שלושים יום ללידת התינוק הראשון, על האבא מוטלת החובה 'לפדותו' את בנו הבכור מרשות הכהן. ה'פדיון' מתבצע בכך, שהאבא משלם לכהן 'חמשה סלעים' תמורת פדיון בנו. כפי שנאמר בתורה: "וכל בכור אדם בבניך תפדה".
ההשתתפות בסעודת מצווה הנערכת יחד עם פדיון הבן, היא סגולה גדולה. ומובא בספרים הקדושים שהיא שקולה כנגד פ"ד (84) תעניות.

התוכן באתר פדיון הבן נכתב ע"י הרב יחזקאל הכהן דערען, ואני תפילה שלא תצא תקלה תחת ידי.